Customer relationship management

Privucite, zadobijte i zadrite Vaše klijente!

CRM

U savremenim uslovima poslovanja jedan od osnovnih parametara uspešnog poslovanja jeste kvalitetan odnos sa kupcima. Zadovoljstvo kupaca dobrom poslovnom saradnjom, kao i poznavanje kupčevih potreba, navika i želja, nezaobilazni su faktori povećanja njihove lojalnosti u uslovima dinamične tržišne konkurencije. U osnovi CRM koncepta je sinteza poslovnih procesa, ljudskih resursa i softvera. Kvalitet takve sinteze omogućiće uspostavljanje jakih mehanizama upravljanja odnosom sa klijentima, čiji će rezultati biti zadovoljstvo klijenta kvalitetnom saradnjom. Takvo zadovoljstvo rezultiraće lojalnošću, lojalnost će sprečiti odlazak klijenta kod konkurencije. Customer Relationship Management (CRM) u bukvalnom prevodu znači upravljanje odnosima sa kupcima. CRM je sistematično prikupljanje, analiza i korišćenje informacija o kupcima. To je strategija poslovanja i komunikacije sa kupcima čiji je cilj prikupljanje informacija o kupcu. Prikupljene informacije se koriste za povećanje zadovoljstva i lojalnosti kupaca, kako bi odnos sa njima bio bolji, duži i profitabilniji.

Uticaj CRM-a na povećanje dobiti

M Marketing

  • Andrije Glišića 11
    15000 Šabac
  • +381 60 5777 154
  • office@mmarketing.rs

Kontaktirajte nas