Internet marketing

mMarketing

Suština internet poslovanja krije se u globalnoj vidljivosti veb sajta. Sajt je poput prodavnice, s tim što se izlog ovakve prodavnice vidi u celom svetu, a ne samo u jednoj ulici. Da li će izlog prodavnice biti oštro vidljivili bled i mutan, zavisi iskljucivo od znanja, umeća i kreativnosti vlasnika koji prodaje proizvod, uslugu ili informaciju. Odličan sajt može da bude beskoristan ukoliko nema saobraćaja, odnosno ako nema posetilaca. Svrha svakog sajta je ekonomska korist, a ekonomska korist može da se ostvari samo ako ima dovoljno posetilaca koji izvršavaju željene akcije, odnosno daju traženi odgovor. Da bi se deo ogromnog saobraćaja na internet skrenuo ka Vašem sajtu, mora se sprovesti u delo nekoliko akcija.
Usluga internet maketinga koju Vam pružamo obuhvata:

 • Strateško marketing planiranje
 • Analiza faktora okruženja
 • Analiza snaga i slabosti preduzeća
 • Utvrđivanje vizije, misije i strateških ciljeva
 • Definisanje i izbor relativnih strategija
 • Sprovođenje strategija
 • Kontrola i revizija
 • Implementacija marketing strategija
 • Izbor ciljnog tržišta
 • Definisanje strategije pozicioniranja
 • Marketing strategije za tržišne lidere
 • Strateško marketing planiranje promocije
 • Sprovođenje strategija
 • Implementacija marketing strategija

Interaktivan izbor tehnika i strategija internet marketinga - u zavisnosti od rezultata predhodne dve aktivnosti, a u odnosu na planirani budzet i u dogovoru sa Vama određujemo najpodesniju tehniku i strategiju internet marketinga. Najpopularnije tehnike internet marketinga: plaćeni oglasi na google-u i facebooku i email marketing,

M Marketing

 • Andrije Glišića 11
  15000 Šabac
 • +381 60 5777 154
 • office@mmarketing.rs

Kontaktirajte nas