Program za školske ustanove

mSchool

Softver za upravljanje svim tipovima edukativnih ustanova - vrtić, osnovna škola, srednja škola, viša škola ili fakultet. Postoje 4 različita naloga kroz koje softver fukcioniše. To su : administrator, đak/student, roditelj i učitelj/nastavnik/profesor.
Administrator ima uvid u sve aktivnosti ostalih korisnika sistema. Đaci/studenti imaju uvid u listu profesora i njihove email-ove, raspored časova, spisak predmeta, materijale za učenje koje mogu download-ovati, rezultate ispita ... Roditelji imaju uvid u listu profesora i njihove email-ove, raspored časova, spisak predmeta, dnevnik sa ocenama svoje dece, napomene profesora...Mogu komunicirati sa profesorima putem privatnih poruka. Profesori upravljaju predmetima, ocenama, napomenama, materijalom za učenje itd...
Ukoliko ste zaiteresovani za detaljnije objašnjenje aplikacije i probni period korišćenja, kontaktirajte nas.

M Marketing

  • Andrije Glišića 11
    15000 Šabac
  • +381 60 5777 154
  • office@mmarketing.rs

Kontaktirajte nas